كد مطلب: 9
تعداد بازدید : 2279
تاريخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 20:08
آخرین بروزرسانی:

شناسنامه و دادخواست تغییر تاریخ تولد

از حقوق اولیه هر انسانی داشتن هویتی روشن و شفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسی است كه وجود ندارد .
image_ac1_52

صدور شناسنامه انتساب اولیه هر شخص را در طبقه اجتماعی او و اینكه پدر و مادر وی چه كسانی هستند و به كدام فامیل تعلق دارند را روشن می‌كند‌، بنابراین پدر و مادر مكلفند به محض تولد كودك نسبت به نامگذاری شایسته و اخذ شناسنامه برای فرزند خود اقدام کرده و به مولود جدید هویت ببخشند.
سازمان متولی صدور شناسنامه
سازمان ثبت احوال كه زیر مجموعه وزارت كشور می‌باشد، موظف است وقایع حیاتی هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند.
ثبت ولادت
ولادت هر طفل در ایران اعم از اینكه پدر و مادرش ایرانی یا خارجی باشند، باید ظرف مدت 15 روز از تاریخ ولادت به اداره ثبت احوال و ولادت اطفال ایرانی مقیم كشورهای خارجی به كنسولگری محل اقامت یا به نزدیكترین كنسولگری اعلام شود. و پس از اعلام ولادت، اگر طفل ایرانی باشد، شناسنامه‌ای با مشخصات وی صادر و تحویل پدر و مادرش می‌شود و در صورت خارجی بودن طفل، گواهی ولادت صادر و تحویل والدین كودك می‌شود.
هر شناسنامه‌ای دارای یك شماره مخصوص خواهد بود كه شماره شناسنامه شخص صاحب شناسنامه است و این شماره باید در همه مدارك مربوط به ثبت احوال وی قید شود و ثبت ولادت یا به گواهی پزشك یا مامای رسمی یا به تصدیق موسسه‌ای كه كودك در آنجا متولد شده یا شهادت دو شاهد انجام خواهد شد .
ثبت وفات
وفات هر شخصی اعم از ایرانی و خارجی و همچنین ولادت طفلی كه مرده به دنیا آمده، باید بلافاصله به اداره ثبت احوال اعلام شود و مراتب فوق در مورد ایرانیان مقیم خارج به نزدیكترین كنسولگری اعلام می‌شود و گواهی فوت به هر كس كه متقاضی باشد تسلیم می‌شود.
واقعه فوت باید به گواهی پزشك یا دو نفر شاهد باشد و مهلت اعلام فوت جهت اخذ گواهی 10 روز از تاریخ فوت است .دلیل فوت، غایب، مفقود‌الاثر، جهت صدور گواهی فوت، حكم قطعی موت فرضی صادره از دادگاه است.

ثبت ازدواج و طلاق
صاحبان دفاتر اسناد رسمی مكلفند وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را در دفاتر مربوطه خود ثبت و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهند‌. این وظیفه در خارج از كشور به عهده نزدیكترین كنسولگری است. اداره ثبت مكلف است همه وقایع ازدواج و طلاق و رجوع را در دفاتر مربوطه خود ثبت و مراتب را به اداره ثبت احوال محل اطلاع دهد. این وظیفه در خارج از كشور به عهده نزدیكترین كنسولگری است. اداره ثبت مكلف است همه وقایع ازدواج و طلاق و رجوع و بذل مدت و فسخ نكاح و تعدد زوجات را در دفاتر مربوطه منعكس و سپس به شناسنامه انتقال دهد.
ازدواج و طلاق غیر مدخوله در شناسنامه المثنی درج نخواهد شد. افشای اطلاعات مذكور در دفاتر ثبت احوال جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دولتی ممنوع است .اشخاصی كه می‌توانند برای كودك تقاضای شناسنامه کنند :اعلام ولادت و اخذ شناسنامه از طرف اشخاص مشروحه زیر است :

1. پدر یا جد پدری
2. مادر در صورت غیبت پدر
3. وصی، قیم و امین
4. اشخاصی كه قانوناً عهده‌دار نگهداری طفل هستند.
5. متصدی یا نماینده موسسه‌ای كه طفل به آنجا سپرده شده است.
6. صاحب واقعه كه سن او از 18 سال تمام به بالا باشد.

تغییر نام خانوادگی
تغییر نام خانوادگی با سازمان ثبت احوال كشور است و حق تقدم در نام خانوادگی با كسی است كه از نظر تاریخ مقدم باشد و شخص دیگری حق انتخاب آن نام را ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم و این حق به وراث به ارث می‌رسد .نام خانوادگی فرزند، نام خانوادگی پدر است و هر شخص پس از رسیدن به سن قانونی می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد. زوجه می تواند با موافقت شوهر تا زمانی كه در علقه زوجیت او است از نام خانوادگی زوج استفاده كند و در صورت طلاق ادامه استفاده از این نام موكول به اجازه زوج است .

هیئت حل اختلاف
در مقر هر اداره ثبت احوال هیئتی به نام هیئت حل اختلاف تشكیل كه به امور زیر رسیدگی می كند.
1. تصحیح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت كل
2. ابطال اسناد و شناسنامه‌هایی كه بیگانگان مورد استفاده قرار دادند.
3. رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع
4. ابطال اسناد مكرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغییر نام‌های ممنوع
5. حذف كلمات زاید، غیرضروری یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی
شكایت از تصمیمات هیئت‌های حل اختلاف در دادگاه‌های عمومی محل اقامت خواهان بوده و رای صادره قابل پژوهش است.
چنانچه شناسنامه در خارج از كشور صادر یا در ایران صادر و صاحب شناسنامنه مقیم خارج از كشور باشد، رسیدگی به دعوی مطروحه در دادگاه عمومی تهران به عمل می‌آید .
دادگاه صالح رسیدگی به تغییر تاریخ تولد
دادگاه‌های عمومی محل صدور شناسنامه مرجع رسیدگی برای دعاوی است. دعاوی مربوط به تغییر تاریخ تولد مندرج در شناسنامه تحت دو عنوان مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌‌گیرد 1. ابطال شناسنامه
2. تصحیح شناسنامه

در دعوی ابطال شناسنامه خواهان مدعی است كه شناسنامه متعلق به او نبوده و متعلق به خواهر یا برادر متوفی او است كه والدینش شناسنامه را باطل نكرده و آن‌را پس از تولدش به او اختصاص داده‌اند و در نتیجه سن واقعی او با سن مندرج در شناسنامه متفاوت است و تقاضای وی در دادخواست ابطال شناسنامه فعلی و صدور شناسنامه‌ای جدید با مشخصات واقعی است .
در دعوی تصحیح شناسنامه، متقاضی مدعی است كه شناسنامه متعلق به شخص خودش است ولی بر اثر اشتباه مامور ثبت، سن واقعی او در شناسنامه قید نشده است .
البته هدف از طرف دعاوی مذكور معمولاً استخدام‌، ادامه تحصیل و یا شركت در مسابقات ورزشی و در مورد بانوان ازدواج است. اما واقعیت امر آن است كه طرح این نوع دعاوی جز در موارد ضروری و اضطراری صحیح نبوده و موجب تزلزل اسناد رسمی از جمله اسناد سجلی می‌شود‌، بنابراین مقنن برای جلوگیری از طرح بی‌رویه این‌گونه دعاوی ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها را در سال 67 تصویب كه به موجب این قانون صاحب شناسنامه فقط یك‌بار در طول عمر خود و در صورتی كه اختلاف سن واقعی وی با سن مندرج در شناسنامه بیشتر از 5 سال باشد و كمیسیون متشكله نیز آن‌را تایید کند، می‌تواند شناسنامه خود را اصلاح کند.
نكات ضروری از قانون ثبت احوال
1. اگر اعلام كننده مادر باشد، نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود.
2. اگر ابوین طفل معلوم نباشند نام خانوادگی فرضی برای كودك انتخاب می‌شود و فرضی بودن نام در شناسنامه كودك منعكس نخواهد شد .
3. نام می‌تواند ساده باشد یا مركب مانند محمد – محمدرضا .
4. نام باید متناسب با جنسیت و با معنی و مفهوم زیبا بوده و موجب هتك حیثیت مقدسات اسلامی نشود.
5. سیادت پدر از طریق شناسنامه به فرزند منتقل و در شناسنامه وی قید خواهد شد.
6. تشرف پیروان ادیان و مكاتب دیگر به اسلام و سایر تغییرات مانند تغییر نام در اسناد سجلی ثبت می‌شود.
شناسنامه افرادی كه به سن 15 سال تمام برسند باید ملصق به عكس همان سال فرد باشد و در سی سالگی نیز عكس همان سال صاحب شناسنامه تجدید شود.
مواد قانونی
قانون ثبت احوال مصوب 1355 و اصلاحیه‌های سال‌های 1363 و 1367 مواد مقررات قانونی مربوط به شناسنامه را تشکیل می‌دهد.


نظرات (0)

اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال نظر

نام*
پست الکترونیکی
دیدگاه*