كد مطلب: 11
تعداد بازدید : 2039
تاريخ انتشار: دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 20:14
آخرین بروزرسانی:

علی سبحانی

نقش صنایع کوچک درتوسعه صنعتی

تعریف صنایع کوچک درمیان کشورها و مناطق مختلف جهان بسیار متفاوت است ،درحقیقت شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک درآن کشوراست ،برخی از معیارهایی که معمولا درتعریف صنایع کوچک بکار می روند ،عبارتند از تعداد کارکنان ،میزان سرمایه ،حجم فروش و ظرفیت تولید می باشد ، اما رایج ترین معیار برای تعریف صنایع کوچک ،تعداد افراد بکار گرفته شده دراین بخش می باشد .
th_b_image_ac1_45

در سالهای اخیر اهمیت و نقش موسسات و صنایع کوچک شامل صنایع تولیدی ، موسسات خدماتی و تجاری ، هم درکشورهای صنعتی و هم کشورهای درحال توسعه رو به افزایش بوده است ، دردهه های اخیر با ظهور فناوری های جدید در تولید و ارتباطات ، تحولاتی در روشهای تولید ، توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمده است که بر اهمیت واحدهای کوچک افزوده است ، البته نه واحدهای کوچک منفک و مجزا بلکه واحدهای کوچکی که جزئی از شبکه و زنجیره های تولید بوده اند و فناوری ،نیروی کار متخصص و مدیریت پیشرفته را درکار خود فراهم کرده اند، از نکات حائز اهمیت دیگر با توجه به حجم کوچک دارائیهادر واحدهای کوچک در صورت ورشکستگی و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت، زیان کمتری به جامعه تحمیل می شود ،به همین خاطر صنایع کوچک را می توان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر به حساب اورد .
صرف نظر از مزیتهای فوق ، دولتها به منظور تضمین رقابت در بازار آزاد و جلوگیری از انحصار شرکتهای بزرگ ، همیشه استراتژیهاو سیاستهای ویژه ای را برای ارتقای صنایع کوچک ، همچنین تسهیل ورود شرکتهای کار آفرین به عرصه اقتصاد فراهم نموده اند چرا که به تجربه ثابت شده است که رقابت پذیری صنایع بزرگ، به تعامل مناسب با صنایع کوچک و متوسط پویا و نواور وابسته است وافزون برآن موسسات وصنایع کوچک می توانند بستر مناسبی برای ایجاد صنایع متوسط و بزرگ رقابت پذیری باشند .
توجه دولت درسالهای اخیر برای توجه به صنایع ،موسسات و بنگاههای کوچک از نظر کمی خوب بوده است ولیکن مشکلات ناشی از کمبود مطالعات و پژوهشهای مناسب ، ضعف مدیریت استراتژیک و بلند مدت و حمایت پیوسته از صنایع کوچک ،بسیاری از این مراکز را با خطر تعطیلی ، ورشکستگی ، کاهش سطح فعالیتها،تعدیل و اخراج نیروی کار مواجه کرده است ،بنابراین دولت می تواند با بهره برداری از تجربیات پرهزینه داخلی و تجربیات سودمند جهانی ،با حمایتهای اساسی که از این بخش بعمل خواهد آورد ،را خروج اساسی این بخش را از تنگنا ها هموار نماید.
منبع :ریال نیوز


نظرات (0)

اولین نظر را شما ارسال کنید.

ارسال نظر

نام*
پست الکترونیکی
دیدگاه*