علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (13)

وما بی هیچ دغدغه ای به دودسته وتیم تقسیم می شدیم و در فاصله ای در پناه کوچه ای بن بست ویا تورفتگی ساختمانی مخفی می شدیم سردسته یک نفر را به عنوان فرد شاخص مشخص می کرد سپس جای دو رهبر عوض می شد واولی فریاد می زد :تپو

احمد مهری

وضعیت رستوران های بین راهی مهر

روستای مهر سبزوار یکی از روستاهایی است که از نظر داشتن رستوران های بین راهی با داشتن۴ رستوران از نظر تعداد حرف اول را در سطح شهرستان می زند.این رستوران ها سال های گذشته ،پذیرای مسافرین بین راهی بودند ولی متاسفانه فعالیت ۳ رستوران کاملا لغو شده است.

وبلاگ خادم الشهدا

عمامه طلبه ها نشانه چیست؟

عمامه: عمامه پارچه ای نازک به پهنای تقریبا یک متر و طول پنج تا هشت متر است ، معمولا جنس آن از پنبه است از این رو بسیار سبک است . عمامه در دو رنگ متداول است: عمامه سیاه ویژه سادات است و عمامه سفید را غیر سیدها بر سر میگذارند. هر طلبه مجاز است پس از سپری کردن مقدمات حوزوی(پایه شش) عمامه بر سر بگذارد. معمولا طلبه های جوان و فضلا عمامه های کوچک و متوسطی بر سر میگذارند اما علمای بزرگ بعضا عمامه های بزرگی استفاده میکنند که ممکن است از نظر ظاهری بر ابهت آنها بیفزاید.

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (12)

درادامه فصل بیت حکام مزینان ، بیهقی از قاضیان وراویان حدیثش یادمی کند که روزگاری در مزینان متوطن شده اند و به کار قضاوت مشغول بوده اند ازجمله الحاکم ابوالعلاء صاعدبن محمد الحنیفی که هم قاضی بوده وهم محدث وجد اومسعود بن شعیب بن محمدبن جعفر الحنیفی نیز که از علما و روات احادیث بوده ودرجایی دیگر ازادیبانش می گوید که سرآمد شاعران عصر بوده اندالادیب ابوسعد اسعد بن محمد المزینانی ، اورا ادیب ابوسعد المزینانی گفتند، ادیبی فاضل ومخرج بود ، ازمنظوم او این ابیات است که امام محمد بن حمویه را گوید:

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (11)

سوگواران حسینی به دودسته واکنون زنها نیز پشت سرمردان حرکت می کنند وآنها هم دسته ای دیگرتشکیل می دهند واشعار مناسب شام غریبان را می خوانند دسته ی اول به مکانی تاریک پناه می برند ومی خوانند:

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (10)

عده ای گهواره ی علی اصغر(ع) را بردوش دارند که نوجوانی همان تندیس پارچه ای را که شب قبل توسط زنان درخانه حیدری آماده شده بود ، بر روی دست بالا می برد ومی گوید: لای لای ای اصغر شیرین زبانم...

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (9)

شبهای محرم مزینان شبهای به یادماندنی است ،مزینانی که تاقبل از محرم درسکوت قرارگرفته وبعدازنمازمغرب وعشا توگویی دراین ولایت کسی زندگی نمی کند وهمه به آشیانه خویش فروخزیده اند و اگر به کاشانه پیران سری بزنی می بینی که آسوده بی هیچ دغدغه ای سربر بالین گذاشته و به خواب رفته اند واگردرهمان سرشبی برای حاجتی به درمنزلشان بروی غرولند کنان می گویند :مگه روز رو ازتون گرفتن که نصفه شبی بلند شدین اومدین اینجا می گذاشتی صبح می آمدی واین وقت شب مارا بیدار نمی کردی!

علی مزینانی عسکری

مزینان از نگاهی دیگر(8)

ازحدیره تا باغستان ره آورد سفربه مزینان بخش هشتم ازسمت شرقی و درامتداد دیوارهای شرکت ، جایی که زمانی تک درختی برکنار جوی آب ین قلعه * که سایه سار ته قلعه ای ها بود وآب سرد وزلال پس ازطی مسافتی طولانی از آنجا سربر می آورد وباز دوباره در زیر زمین مخفی می شد وسراز صحرا درمی آورد و مزارع كشاورزان را آبیاری می نمود ؛

علی مزینانی عسکری

مزینان از نگاهی دیگر(7)

ازحدیره تا باغستان ره آورد سفربه مزینان پس ازنوشیدن چندجرعه ازآب مزینان به سوی پل چپرخنه حرکت می کنم هنوزچندقدمی طی مسیر نکرده ام که صدایی مرا به ایستادن وا می دارد پیرمردی روشن ضمیر که ازکارطاقت فرسای صحرا بازمی گردد ودرحالی که چرشوی* پراز علف برای مال وحالش، بار الاغ پیروفرتوتی کرده وخود گویی سواره ای است برروی اسب که پیروزمندانه ازمیدان جنگ برمی گردد بی هیچ دغدغه ای ، نه ناراحت گرانی ونه به فکر به دست آوردن مال بیشتر که سرهربنی بشری را کلاه بگذارد غلغله * می دهد و آواز سرکوههای بلند را می خواند:

مهدی خلیلی

وقف در آیینه مطبوعات

وقف یکی از سنت های حسنه ای است که در تمام ادیان و از جمله دین مبین اسلام به عنوان عملی نیکو و ارزشمند مورد تاکید قرار گرفت . در فرهنگ اسلامی وقف در کنار سایر پدیده ها ی خیر و نیکویی مانند صدقات ، قرض الحسنه و انفاق قرار می گیرد .

سید یوسف آزاد

معرفی غارهای شهرستان سبزوار

در شهرستان سبزوار به غارهایی بر می خوریم که به دلایل مختلفی بوجود آمده اند. برخی منشأ آهکی، گروهی منشأ گسلی و یا چین خوردگی دارند. که در این مقاله به معرفی آنها می پرداریم.

علی مزینانی عسکری

مزینان از نگاهی دیگر(5)

ازحدیره تا باغستان ره آورد سفربه مزینان بخش پنجم گاه جوانی قلدر به تنهایی ویا با دوسه نفر از دوستانش به رسم شاهی زودتر ازهمه به میانه غوطه گاه می رفتند و برای ساعتی برآنجا حاکم می شدند واعلام می نمودند: که آب قرق است وما نوجوانان از ترس اینکه مبادا گرفتارشان شویم و سرمان را زیر آب کنند به انتظار می نشستیم تا گروهی پرزورتر از آنان بیایند واین قرق را بشکنند وماهم با خیال آسوده شیرجه وکله محلق* می زدیم وپس از آن از آب بیرون می آمدیم و درحالی که دندانهایمان ازسوز سرما به هم می خورد درمیان قومها * می غلطیدیم و بدن نحیف وسوخته از گرمای کویر حسابی آغشته به خاک می شد وبا این کار سردی از تنمان بیرون می رفت ودوباره دسته جمعی با کشیدن فریادی از روی خوشحالی به میانه آب می پردیم .

مهدی خلیلی

هنر آموزش هنر

به دنبال شکست های سنگین ایران از روسیه و قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای ،دولتمردان ایران به این نتیجه رسیدند که بایدبرای مواجهه با تمدن غرب به مدرن سازی در عرصه های گوناگون کشور دست یازند.

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (4)

از قبرستان تا پل چپرخنه* چندان راهی نیست. پلی که من آن را پل صراط می نامم. جایی که دیگر زنده گان با مرده خویش وداع می گویند . پلی که یک سویش خانه وخانواده و زندگانی است ودرسوی دیگر آن قبرستان و را ه وصحرا . قدمت ان رانمی دانم اما گویی زمانی دردوره عباسیان که حذیره ی مأمون در مزینان بوده !

سید یوسف آزاد

طرحهای گردشگری درشهرستان سبزوار

شهرستان سبزوار که دیروز منزلگاه جاده ابریشم بود امروز نیازمند برنامه ریزیهای صحیح و مدون برروی قابلیت ها و استعدادهای بالقوه طبیعت گردی می باشد.

مهدی خلیلی

ساماندهی مد لباس

پوشاک از راه مجموعه ای علایم مادی ،یک نظام ارتباطی فرهنگی در میان مردم جامعه برقرار می کند.

سید یوسف آزاد

محور های عمده طبیعت گردی سبزوار

اهمیت محور های عمده طبیعت گردی سبزوار به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده اصلی تهران- مشهد با قابلیت جابجایی بیش از 20 میلیون زائر و مسافر در طول سال است.

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (3)

اکنون مردکوزه گرازاندام فرزند کویر پیکره ای ساخته وبرجای خویش نشانده وخود رهسپاردیار باقی شده است وشاید اکنون خاک گلویش سوتکی گردیده دردست کودکی گستاخ و بازیگوش که خواب خفتگان خفته را آشفته تر می سازد ومن همراه اوبه نظاره گذشتگانم ، اقوامم وتاریخ برباد رفته هزاران ساله ام می نشینم که چه آسان درهزارتوی رنگارنگ ادوار فراموش شده ام...

علی مزینانی عسکری

مزینان ازنگاهی دیگر (2)

بخش دوم تا کنون فقط نامی ازحدیره شنیده ایم وکسی نمی داند معنای واقعی ویا وجه تسمیه اش چیست اما هرچه هست دیوارهای استوارش ازگذشته ای دور سخن می گوید . کارگرجوان خوش ذوق مزینانی که طبع شعرش را از پدران ومادرانش به ارث برده است ؛ چون هرمزینانی استعدادی شگرف درادبیات دارد چه آن کس که ملایی ومکتبی رادیده باشد و درسی خوانده باشد وچه آن پیرمردی که نه استادی دیده ونه نوشتن می داند به مانند عالمی صاحب سخن شعرمی سراید و خطبه می خواند.

صولت فروتن

تلنگری برای بهتر دیدن

آنجا از شهرها و روستاهای چسبیده به هم و سر سبز و شمال و جوجه كباب و ویلا و تنی به آب زدن خبری نبود. آنجا از هر 10 كیلومتر كه بگذری چند دار و درخت می‌بینی كه چسبیده به هم، گویی می‌دانند كه نشانه‌ای از خشكی و كم آبی در اینجا هست و باید هوای هم را داشت تا زنده ماند.