تاريخ انتشار: دوشنبه 19 شهریور 1397 ساعت 11:34
آخرین بروزرسانی:

حسینیه قنادهای سبزوار که از آثار معماری دوره قاجار است شب گذشته دچار آتش سوزی شد