تاريخ انتشار: یکشنبه 16 فروردین 1394 ساعت 19:03
آخرین بروزرسانی:

سبحانی فر در ایام نوروز با شرکت در ورزشهای بومی و محلی و همگانی و کشتی با چوخه و بازدید از طرحهای نیمه تمام نشست با مسئولین محلی و عامه مردم در شهرستانهای سبزوار – جوین – جغتای – خوشاب و داورزن به مشکلات آنها رسیدگی کرد.