تاريخ انتشار: شنبه 17 بهمن 1394 ساعت 22:38
آخرین بروزرسانی:

صبح امروز با حضور معاون وزیر بهداشت و از طریق ویدئو کنفرانس با دستور ریاست محترم جمهور بیمارستان حشمتیه و اورژانس هوایی به بهره برداری رسید .عکس:پوریا عوض وردی